h
London Office
Quick Contact
Image Alt

Tarieven en erelonen

 • Welke kosten kan Advocura aanrekenen?
 • Hoe worden die kosten bepaald?
 • Hoeveel bedraagt het ereloon?
 • Heeft u nog vragen over onze tarieven?

Kosten

De kosten worden o.a. bepaald door de verplichtingen van de advocaat (zoals de plicht om de toevertrouwde stukken tot 5 jaar na het einde van een opdracht te bewaren – art. 2276 bis B.W.) en worden zoveel mogelijk geïndividualiseerd.

De volgende kosten kunnen worden aangerekend:

 • Algemene kantoorkosten
 • Dossierrecht
 • Briefwisselling en mailverkeer
 • Aantekentaks
 • Dactylografie
 • Kopies, prints en scans
 • Telefoon, fax, internet
 • Verplaatsingen
 • Griffiekosten
 • Kosten betaald aan derden (o.a. gerechtsdeurwaarders, databanken, deskundigen)

Ereloon

We bepalen het ereloon op basis van uw persoonlijke dossier. We houden rekening met de aard, de dringendheid en de vereiste specialisatie van de advocaat.

Stylish workspace with desktop computer, office supplies, houseplant and books at office. desk work concept.

Vennootschapsrecht

Handelsrecht

Contractrecht

Medisch recht

Aanneming

Onroerend goed

Huurrecht

Bewindvoeringen

Verkeersrecht

Echtelijke moeilijkheden

Beslagrecht

Bemiddeling

Faillissementsrecht

Insolventierecht

Invorderingen

Collectieve schuldenregeling