h
London Office
Quick Contact
Image Alt

Over Advocura

Hilde De Boever

Advocaat aan de balie sinds 1989. Curator, gespecialiseerd in handels- en economisch recht.

Expertise

 • Handels- en economisch recht
 • Vennootschapsrecht
 • Insolventierecht en ondernemingen in moeilijkheden
 • Contracten
 • Faillissementsrecht
 • Vereffeningen
 • Familierecht
 • Echtscheidingen
 • Collectieve Schuldenregeling

Talen

 • Nederlands
 • Frans

Achtergrond & opleidingen

 • Licentiaat in de rechten RUG 1989
 • Advocaat sinds 1989 (Balie Gent)
 • Opgenomen op de vaste lijst der curatoren sinds 1998
 • Uitoefening van diverse mandaten in vennootschappen (vereffenaar, bewindvoerder)
 • Bijkomende opleiding grondig vennootschapsrecht (EHSAL – Brussel)
 • Erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken (New Deal Academy)
hilde_de_boever2
Kristiaan Stafmeester

Kristiaan Markey

Kristiaan Markey studeerde in 1984 af als licentiaat in de Rechten aan de KUL en in 1985 als licentiaat Criminologie aan de RUG, telkens met onderscheiding. Hij is sinds 1984 advocaat aan de Balie van Gent.

Als advocaat behandelt Kristiaan Markey vooral dossiers betreffende medisch recht en medische aansprakelijkheid, bank- en financieel recht, het burgerlijk recht (aansprakelijkheid – lichamelijke schade verkeer, huur- en erfrecht), het ondernemingsrecht (publiciteit – handelsagentuur – invordering facturen).

Hij is curator over onbeheerde nalatenschappen en lasthebber ad hoc voor vennootschappen in strafrechtelijke procedures.

Kristiaan Markey was in 2019-2020 Stafhouder van de Gentse Orde van Advocaten, na vele jaren lid te zijn geweest van de Raad van de Orde, waarvan hij 2 jaar secretaris was. Hij was van 2014 tot 2022 als een van de Gentse afgevaardigden lid van de algemene vergadering van de Orde van de Vlaamse Balies (OVB). Voordien was hij van 2001-2003 Voorzitter van de Vlaamse Conferentie der Balie van Gent, de socio-culturele beroepsvereniging van de Gentse advocaten. Hij was van 2009 tot 2017 hoofdredacteur van het Tijdschrift Strop en Toga van de Gentse Orde van Advocaten.

Vennootschapsrecht

Handelsrecht

Contractrecht

Medisch recht

Aanneming

Onroerend goed

Huurrecht

Bewindvoeringen

Verkeersrecht

Echtelijke moeilijkheden

Beslagrecht

Bemiddeling

Faillissementsrecht

Insolventierecht

Onroerend goed

Collectieve schuldenregeling