ADVOCURA

OVER ONS

ADVOCATENKANTOOR ADVOCURA

Advocura in zijn huidige vorm is de samensmelting eind 2012 van het kantoor van advocaat Geert Waeterloos (30 jaar balie) met dat van advocaat Hilde De Boever (25 jaar balie).

Het kantoor staat voor kwalitatieve juridische dienstverlening met oog voor de concrete belangen en doelstellingen van de cliënt. Onze dienstverlening in de ruimste zin richt zich tot ondernemingen, zelfstandigen en particulieren.

Advocura staat u bij in onderscheiden vakgebieden. Daar waar wij van oordeel zijn dat een gespecialiseerder kantoor vereist is, zullen wij u doorverwijzen naar geconnecteerde kantoren.

Goede afspraken zijn voor ons essentieel. U vindt onze tarieven in een andere hoofding.

ADVOCATEN

GEERT WAETERLOOS

Afbeelding niet beschikbaar. Geert Waeterloos |Advocura advocaat

EXPERTISE

 • Handels- en economisch recht
 • Vennootschapsrecht
 • Insolventierecht en ondernemingen in moeilijkheden
 • Contracten
 • Faillissementsrecht
 • Vereffeningen

 

 

 

 

ACHTERGROND/OPLEIDINGEN

 • Licentiaat in de rechten RUG 1984
 • Licentiaat in de Haven- en Maritieme Wetenschappen
 • Advocaat sinds 1984 (Balie Gent)
 • Opgenomen op de vaste lijst der curatoren sinds 1990
 • Uitoefening van diverse mandaten in vennootschappen (vereffenaar, bewindvoerder)

 

 

TALEN

 • Nederlands - Frans - Engels - Duits (basis) - Spaans (basis)

 

 

BVBA  Advocatenkantoor Geert Waeterloos - BE0878.493.267

HILDE DE BOEVER

Afbeelding niet beschikbaar. Hilde De Boever |Advocura advocaat

EXPERTISE

 • Handels- en economisch recht
 • Vennootschapsrecht
 • Insolventierecht en ondernemingen in moeilijkheden
 • Contracten
 • Faillissementsrecht
 • Vereffeningen
 • Familierecht
 • Echtscheidingen
 • Collectieve Schuldenregeling

 

ACHTERGROND/OPLEIDINGEN

 • Licentiaat in de rechten RUG 1989
 • Advocaat sinds 1989 (Balie Gent)
 • Opgenomen op de vaste lijst der curatoren sinds 1998
 • Uitoefening van diverse mandaten in vennootschappen (vereffenaar, bewindvoerder)
 • Bijkomende opleiding grondig vennootschapsrecht (EHSAL – Brussel)

 

TALEN

 • Nederlands - Frans

 

 

BVBA  Advocatenkantoor HDB - BE0537.494.717

Elk van de advocaten is zelf aansprakelijk voor de uitoefening van zijn of haar beroep en is daarvoor verzekerd bij Ethias, met zetel te

3500 Hasselt, Prins- Bisschopssingel 73. De aansprakelijkheid is beperkt tot de door de verzekeringsmaatschappij uitbetaalde bedragen.

PRAKTIJKGEBIEDEN

Faillissements- en insolventierecht

Handelsrecht

Vennootschapsrecht

Contractenrecht

Aanneming en onroerend goed

Beslag

Huur (handelshuur en private huur)

Arbeidsrecht en sociaal recht

Echtelijke moeilijkheden

Verkeersrecht

Factuurinvordering

TARIEVEN

Sinds 01.01.2014 zijn de diensten van advocaten onderworpen aan een BTW-tarief van 21%. Alle bedragen vermeld op de website zijn BTW exclusief.

KOSTEN

Naast de inhoudelijke prestaties, brengt de behandeling van uw dossier ook kosten met zich mee. De kosten zijn bepaald in functie van algemene vaste maar ook variabele kantoorkosten. Zij houden rekening met verplichtingen die de advocaat draagt (zoals de plicht om de toevertrouwde stukken tot 5 jaar na het beëindigen van de opdracht te bewaren – art. 2276 bis B.W.) en worden zoveel als mogelijk geïndividualiseerd.

De volgende posten worden aangerekend:

 

Algemene kantoorskosten

Dossierrecht

Briefwisselling en mailverkeer

Aantekentaks

Dactylografie

Kopies en prints

Telefoon, fax, internet

Inscannen stukken

Verplaatsingen

Griffiekosten

Kosten betaald aan derden (o.a. gerechtsdeurwaarders, databanken, deskundigen,...)

Ereloon:

Her ereloon wordt steeds individueel bepaald op basis van de bijzondere kenmerken eigen aan het dossier dat u ons toevertrouwt. Zo wordt rekening gehouden met de complexe aard ervan, met de hoogdringendheid van de gevraagde tussenkomst en de specialisatie van de behandelende advocaat.

CONTACT

Advocatenkantoor Advocura

Brusselsesteenweg 119 A

9090 Melle

 

TEL. 09 362 72 56

FAX  09 362 38 01

 

gwaeterloos@advocura.be

hdeboever@advocura.be

 

 

 © ADVOCATENKANTOOR ADVOCURA